Dekoracje nagrobne. W zgodzie z ekonomią i ekologią

Już na początku października zaplanowaliśmy kolejne warsztaty florystyczne.
Tym razem zajmiemy się tematyką funeralną, a dokładnie dekoracjami nagrobnymi.

Zajęcia praktyczne, które już 2 października, poprowadzi Piotr Marzec, m.in. laureat wielu konkursów florystycznych w Polsce i zagranicą, a także autor wielu pokazów i wystaw florystycznych.
Szkolenie będzie sprzyjało ideom ekonomii i ekologii.

Pokażę jak małym kosztem wykonać dekoracje nagrobne, wykorzystując ogólnodostępny materiał florystyczny – mówi Piotr Marzec. – Przy okazji zwracając uwagę na ekologię i ochronę środowiska – dodaje nasz przyszły gość.

Tradycyjnie prace, które powstaną będą własnością ich twórców. Na koniec spotkania uczestnicy otrzymują dyplomy poświadczające udział, podpisane przez osobę Prowadzącą.

Wstęp: 280 zł (*Obowiązuje wcześniejsza opłata – min. 7 dni przed wydarzeniem)

Zapraszamy do zapisów: m.mech@www.grajewscy.pl; tel. 606 273 073 lub przy użyciu formularza – KLIKNIJ TU.

Przypominamy, że liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegóły na plakacie.

Znajdź wydarzenie na naszym Facebook’u

 

Zapisując się na warsztaty akceptujesz regulamin (treść poniżej).

 

 

 

***

 

Piotr Marzec – mistrz florysta, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, autor książki Florystyka w Protokole Dyplomatycznym, nauczyciel, finalista laureat wielu konkursów florystycznych w Polsce i zagranicą, a także autor wielu pokazów i wystaw florystycznych.

 

 

****

 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW I SPOTKAŃ POKAZOWYCH

 

Organizatorem Warsztatów i Spotkań Pokazowych jest Hurtownia Grajewscy – Dolnośląskie Centrum Florystyczne, Grajewscy Sp.J., zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1. Warsztaty i Spotkania Pokazowe odbywają się w siedzibie Organizatora, ul. Strzegomska 49, 58-160 Świebodzice. Chyba, że Organizator zdecyduje inaczej, wówczas uczestnicy są niezwłocznie o tym fakcie informowani.
2. Terminy Warsztatów i Spotkań Pokazowych publikowane są na stronie www.grajewscy.pl, profilu Grajewscy na portalu facebook.com oraz przesyłane drogą elektroniczną.
3. Uczestnik deklarując chęć uczestnictwa w Warsztacie lub Spotkaniu Pokazowym akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
4. W celu dokonania rezerwacji miejsca na Warsztacie lub Spotkaniu Pokazowym należy wysłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz nazwę firmy na adres: m.mech@www.grajewscy.pl; zgłosić swój udział telefonicznie pod numerem tel. 606 273 073 lub zapisać się korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w wydarzeniu utworzonym na profilu FB Grajewscy.
5. Rezerwacja miejsca jest ważna 7 dni. W tym czasie należy dokonać opłaty w kasie hurtowni, przekazując opłatę objazdowym przedstawicielom Hurtowni lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora (wpisując w tytule przelewu nazwisko Uczestnika i termin zajęć). Numer konta oraz dane do przelewu: Grajewscy Sp.J. ul. Strzegomska 49 58-160 Świebodzice – 04 1560 0013 2008 8317 7000 0001.
6. Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
7. Cena Warsztatów obejmuje catering, tj. ciepły posiłek, nie obejmuje natomiast narzędzi wykorzystywanych przez Uczestnika podczas zajęć. Cena Spotkania Pokazowego nie obejmuje cateringu. Istnieje możliwość zakupu takowych na miejscu w dniu Spotkania za dodatkową opłatą. *Przy Spotkaniach Pokazowych cena obejmuje ciepłe napoje i słodką przekąskę.
8. W warsztatach nie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatu i Spotkania Pokazowego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.
10. Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć z Warsztatu lub Spotkania Pokazowego w mediach społecznościowych: na stronie www, profilu Grajewscy na portalu facebook.com i instagram.
11. Jednocześnie uczestnik publikując zdjęcia prac swoich, cudzych lub wspólnych z Warsztatu/Spotkania Pokazowego, zobowiązuje się podpisać, że były wykonane na zajęciach organizowanych przez Hurtownię Grajewscy oraz ma obowiązek wskazać szkolącego/prowadzącego Spotkanie pokazowe/Warsztaty florystyczne z imienia i nazwiska lub nicku, pseudonimu jakim się posługuje w celu identyfikacji.
12. Organizator nie zwraca wniesionych opłat za Warsztat/ Spotkanie Pokazowe w przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa, jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia szkolenia. Nieobecność wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.
13. W przypadku rezygnacji Uczestnika wcześniej niż 14 dni, istnieje możliwość zwrotu lub przepisania opłaty na inny termin Warsztatu/Spotkania Pokazowego.
14. Organizator pozostawia sobie możliwość przesunięcia terminu lub odwołania Warsztatów/Spotkania Pokazowego z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie i ma prawo odstąpić od umowy, uzyskując zwrot wpłaty.
15. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w przeciągu 7 dni od daty rezygnacji.
16. Prace stworzone przez Uczestnika podczas Warsztatu, stają się jego własnością, którą zabiera ze sobą. *Przy Spotkaniach Pokazowych prace są własnością Hurtowni.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress